Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut runt den 6 december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Firandet dröjer …

Lena Nitz, ordförande

 
 

 

NYA ARTIKLAR

 

Arkiv

Nytt aspirantsystem
kan öka rörligheten

Publicerad 2012-04-27

Aktuellt De polisstudenter som ska göra aspiranten nästa vår anställs inte av den polismyndighet de praktiserar i, utan av RPS. Förändringen kan i förlängningen innebära ökad rörlighet mellan Sveriges polismyndigheter.

Senast den 2 maj ska de som nu går tredje terminen på polisutbildningen ha lämnat sina önskemål om var de vill göra sin aspiranttjänstgöring. Redan någon vecka senare kommer studenterna att få ett preliminärt besked om var de ska göra sin praktik, berättar Rafael Kiersz på RPS, som håller i placeringarna.
– Vi följer studenternas önskemål så långt det går. Men är det för många som har samma förstahandsval avgör lotten. Hur man än gör kan man aldrig tillgodose allas önskemål, säger han till Polistidningen.

Att aspiranterna ska vara anställda av RPS, men samtidigt vara ute i verksamheten hos en självstyrande myndighet väcker en rad frågor.

Vem har exempelvis arbetsmiljöansvaret?
– Vi har en grupp som håller på att se över de bitarna just nu.
Hur rekryteringen efter tiden som aspirant ska gå till är heller inte fastslaget. Rafael Kiersz pekar på tre möjliga system:

  1. Att  myndigheterna i första hand anställer de aspiranter de haft placerade hos sig.
  2. Att myndigheterna öppnar för alla nyutbildade poliser i hela Sverige att söka.
  3. Att myndigheterna öppnar för alla poliser i hela Sverige att söka.

Så länge polissverige består av självständiga myndigheter kan tillvägagångssättet variera, men RPS håller på att ta fram riktlinjer för det hela. Om alternativ tre införs innebär det en ökad möjlighet till rörlighet polismyndigheter emellan.
-Visserligen har man som polis redan nu rätt att söka polistjänster i andra myndigheter. Är det en utlyst tjänst så ska skicklighet och förtjänst avgöra, inget annat. Men om någon står på sig, så drar myndigheten ofta in tjänsten, eftersom de inte har råd att anställa någon utifrån, säger Rafael Kiersz.