ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Jämtland tar tag i takhöjden

Publicerad 2012-04-16

Aktuellt Den senaste tidens debatt om tyst organisation inom Polisen har fått Polismyndigheten i Jämtland att ta tag i frågan. Initiativet välkomnas av Polisförbundets Sven-Erik Svensson.

Polismyndigheten i Jämtland har bland annat tagit fram ett diskussionsmaterial som alla ansvariga chefer fått i uppdrag att använda vid arbetsplatsträffarna. Målet är dels att få en bild av hur klimatet upplevs och dels att identifiera utvecklingsinsatser på både grupp- och myndighetsnivå, uppger kommunikationschefen Carina Norrman i en skrivelse.

Arbetet kommer så småningom att speglas i en trycksak: ”Öppet klimat för dig, för mig, för oss”. Där ska det bland annat stå hur polismyndigheten definierar öppet klimat. 

– Jag tycker att det är ett bra initiativ, säger Sven-Erik Svensson, som är ordförande för Polisförbundet i Jämtland.
Han upplever att dialogen överlag är bra mellan medarbetarna och deras närmsta chefer.
– Men ju högre upp i hierarkin man kommer desto större inbyggd respekt eller rädsla finns det. Hur befogad den är är svårt att uttala sig om, men det är nog inte sämre i Jämtland än på någon annan polismyndighet, säger han till Polistidningen.