ANNONS:

 
 
 

Lenas ledare

"Vi ska inte ha
något A- och B-lag"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
Aprilnumret delades ut runt 13 april. Nästa kommer nummer 3 den 15 juni.Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Arkiv

Krav på stärkt meddelarskydd

Publicerad 2012-04-10

Aktuellt Det är tveksamt om Sverige uppfyller Europarådets krav om skydd för whistleblowers på arbetsplatserna. Det menar organisationen Transparency International och uppmanar nu regeringen att stärka det rättsliga skyddet, skriver TCO-tidningen.

Frivilligorganisationen Transparency International lanserade i början av april ett antal förslag i en rapport där den rättsliga situationen gås igenom. Organsationen konstaterar också att det finns några starka områden i svensk lag på området. Till exempel att Las skyddar mot osakliga uppsägningar och avskedanden samt meddelarskyddet för offentligt anställda som lämnar uppgifter till medierna.

TCO-tidningen citerar ur rapporten: ”Däremot finns inget motsvarande meddelarskydd om uppgifterna lämnats till en myndighet. Det saknas också ett effektivt straffrättsligt och skadeståndsrättsligt skydd mot att en whistleblowers arbetsgivare eller arbetskamrater vidtar trakasserier eller andra repressalier.”

2010 antog Europarådet en resolution om skydd för whistleblowers och uppmanande regeringarna att se över sin lagstiftning. Norge och Storbritannien har stärkt sitt skydd efter det, men inte Sverige. Därför vill Transparency International nu se ett starkare lagskydd för alla anställda, oavsett anställningsform. Organisationen vill bland annat att det ska ingå repressalieförbud och bevisbördsregler i en ny lag, skriver TCO-tidningen i sin artikel.