ANNONS:

 
 
 

På Twitter

 

Ordförandeord

Lönesatsning och långsiktighet
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Lediga dagar
i skiftschemat ett plus

Publicerad 2012-05-29

Aktuellt Kort dygnsvila upplevs som mycket problematisk vid skiftjobb, enligt en färsk studie som bygger på intervjuer med drygt 2 000 skiftarbetare.

Studien ”Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman” har letts av Torbjörn Åkerstedt, som är professor vid Stressforskningsinstitutet.
– En tydlig slutsats är att sociala faktorer tycks vara viktigare för
individen än hälsofaktorer när det gäller att avgöra om en arbetstidsaspekt är ett problem eller inte, uppger han enligt ett pressmeddelande.
Det kan bero på att de sociala faktorerna upplevs omedelbart, medan
hälsoaspekterna förmodligen tar längre tid att få effekt, resonerar han.

Kort framförhållning, delade skift, många skift i rad, periodplanering, långa skift och varierade starttider upplevs som mycket stora problem, eftersom de innebär begränsningar i individens livssituation. Men den mest problematiska arbetstidsfaktorn är kort dygnsvila.

Till de positiva faktorerna hör lediga dagar. De medför genomgående minskad trötthet och färre hälsoproblem.

Fotnot: Rapporten presenterades den 29 maj vid ett seminarium på AFA försäkring, som finansierat studien.