ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Svar på ”Väl hävdat löneläge”

Publicerad 2012-05-16

Insänt Ett av de förtroendevaldas dilemman är balansgången mellan att stödja den enskilde medlemmens önskan kontra vad som är bäst för kollektivet eller vad kollektivet anser vara rätt. 

Andreas Strand, förhandlingsansvarig i Polisförbundet i Stockholms län, svarar Christer H Sjöblom angående debattartikeln ”Väl hävdat löneläge”.

När det gäller väl hävdat löneläge finns det omnämnt i både det centrala RALS-avtalet mellan OFR/S.P.O och Arbetsgivarverket och i det lokala RALS-avtalet mellan Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen. Med andra ord var väl hävdat löneläge en realitet för oss som parter att ta ställning till när vi skulle komma överens på lokal-lokal nivå mellan Förbundsområde Stockholms län och Polismyndigheten i Stockholms län.

I en avtalsrörelse där löneutrymmet är väldigt begränsat är det viktigt att vi som parter ser till att det löneutrymme som finns hamnar där det gör mest nytta men som samtidigt inte får den effekten att många tappar arbetsmotivationen.

För oss som parter har det aldrig handlat om avundsjuka utan i stället om vad som är rimligt. Ska en före detta chef som redan har en avsevärt högre lön än andra som utför liknande arbetsuppgifter fortfarande få en lika god löneutveckling? Dessa delikata avvägningar var det som gjorde att förhandlingarna drog ut på tiden.

Christer H Sjöblom skriver i sin debattartikel om en lista på 400 personer varav de flesta skulle ha fått 0 kronor. Det stämmer inte.

Parterna kom till slut överens om att före detta chefer som tjänade 5 000 kronor mer i månaden än de bäst betalda icke arbetsledande inspektören i lönebilden inte skulle få en löneökning. Däremot fick de ett engångsbelopp på 8 000 kronor vilket motsvarar drygt 300 kronor i månaden under avtalsperioden. Detta berörde ca 80 stycken före detta chefer. Övriga före detta chefer fick en löneökning mellan 300 kronor och 700 kronor per månad. I detta sammanhang vill jag påminna om att de flesta icke arbetsledande inspektörer fick ett löneutfall på 950 kronor i månaden.

Om förbundsområdesstyrelsen inte hade drivit frågan om löneutfall för de med väl hävdat löneläge så hårt kanske krönikörens påstående om att nästan alla före detta chefer fått 0 kronor besannats. Det borde vara ett skäl till varför man ska vara kvar i Polisförbundet.

Varje enskild medlem är viktig för Polisförbundet. Att vara ensam räcker sällan långt, att sluta sig samman med andra med gemensamma värderingar och intressen räcker längre. Ju flera vi är, desto större påverkan har vi.

Andreas Strand
Förhandlingsansvarig i förbundsområde Stockholms län

Läs debattartikeln ”Väl hävdat löneläge”