ANNONS:

 
 
 

Lenas ledare

"Vi ska inte ha
något A- och B-lag"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
Aprilnumret delades ut runt 13 april. Nästa kommer nummer 3 den 15 juni.Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Arkiv

Brist på föreläsare på
finsksvensk polisutbildning

Publicerad 2012-05-11

Aktuellt Ett sparkrav från det finska inrikesministeriet har lett till att Polisyrkeshögskolan i Tammerfors inte längre kan betala ut arvode till gästföreläsare. Det drabbar den svenskspråkiga polisutbildningen särskilt hårt eftersom den till stor del bygger på gästföreläsningar. 

34 svenskspråkiga polisstudenter

Polisutbildningen i Finland är cirka 2,5 år med teori och praktik. Den måste enligt lag erbjudas på både finska och svenska. Just nu finns det 34 svenskspråkiga studenter. De flesta av dem talar finska, men inte alla, i synnerhet inte de som kommer från Åland som är helt svenskspråkigt. Det indragna arvodet på 31 euro/timme drabbar inte bara grundutbildningen utan även specialistutbildning, vidareutbildning, förmansutbildning osv.

Den svenskspråkiga polisutbildningen har tre anställda lärare utöver chefen Kjell Nylund. Med så få anställda är utbildningen beroende av gästföreläsare, företrädesvis från Österbotten och Helsingforsregionen. Men det indragna arvodet från årsskiftet har lett till att knappt någon gästföreläsare längre vill komma.
– Inrikesministeriet nämner i sitt beslut att de vill undvika att en polisman får dubbel lön. Men dubbel lön är starkt uttryckt! Det handlar om att de får arbetstid till sitt förfogande för att komma hit och undervisa och ett litet timarvode, säger Kjell Nylund.

Om gästföreläsarna kommer på sin semester eller fritid kan de fortfarande få betalt, men det är det få som kan eller vill. Under förra läsåret ansvarade gästföreläsarna för omkring 700 timmar undervisningstid, så nu står utbildningen inför stora problem. För att rädda undervisningen får Nylund och hans kollegor jobba mer än de ska och inom ämnen som inte är deras. De har också fått ta till andra nödlösningar.
– Jag tog med en klass till Vasa och där undervisade en polisman på sin normala arbetstid utan något arvode. Nu planerar vi även att åka till Helsingfors och Åbo för att få undervisning därifrån också. Men det här blir tre gånger så dyrt som om vi hade tagit hit en person till Tammerfors.

Inrikesministeriet har lovat att titta på vad besparingskravet har fått för konsekvenser och sedan vidta åtgärder. Under tiden får Kjell Nylund göra det bästa möjliga av situationen, men han är ändå försiktigt optimistisk inför framtiden.
– Jag tror att de kommer ta ett förnuftigt beslut så att vår existens lever kvar, säger han.

Jens Ekelund