Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

Arkiv

 
Polistidningen nr 1 delades ut runt 9 februari. Nästa nummer når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.

Avblåst lönestrejk i Norge

Publicerad 2012-06-12

Aktuellt Poliserna och de andra strejkande norska statsanställda har återgått till arbetet efter medling. Vad överenskommelsen innebär ekonomiskt för de offentliganställda blir klart först när rikslönenämnden sammanträtt, vilket kan dröja till efter sommaren.

– Enligt vår mening är det bättre att avsluta med frivillig medling än att riskera tvångsåtgärder, säger Arne Johannessen, norska Polisförbundets ordförande till Politiforum.

Som mest strejkade 1 200 poliser. Strejken inleddes den 24 maj på grund av ett utbrett missnöje med löneutvecklingen. Sedan 2003 har principen gällt att offentliganställda ska ha samma procentuella löneökning som anställda inom den privata sektorn, något arbetsgivaren ville frångå.