ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Bombteknikerbana
fick ett abrupt slut

Publicerad 2012-06-27

Aktuellt Ett telefonsamtal om säkerhetsklassning. Två versioner av vad som sades. Men resultatet blev att en polisinspektör i Stockholm omedelbart fick avbryta utbildningen till bombtekniker.

Under förra året höjdes säkerhetsklassningen för Stockholmspolisens bombskyddsenhet. Som ett led i detta skulle personalen genomgå en säkerhetsprövning. Det innebär bland annat kontroll av betalningsanmärkningar, samt registerkontroller även av bombteknikernas livskamrater.

Flera var tveksamma till prövningen och skrev först inte under blanketten. En av dem var en nyanställd polisinspektör. Han var bortrest på en bombteknikerutbildning när han fick ett telefonsamtal, där rotelchefen ställde frågan om säkerhetsklassning på sin spets.
– Jag har aldrig skrivit på något som jag inte vet vad det innebär, säger polisinspektören till Polistidningen.
Han krävde en ordentlig förklaring av vad säkerhetsklassningen innebar innan han var beredd att ge sitt samtycke å sin och hustruns vägnar, säger han.

Chefen för tekniska roteln, Kristin Jonsson-Eriksson, har en annan bild. Enligt henne sade polisinspektören att han aldrig skulle skriva under.  Hon beslutade då på stående fot att han skulle avbryta utbildningen och resa hem. Hennes uppfattning är att de var överens om detta.

Telefonsamtalet ägde rum i oktober och turerna har hunnit bli många. Utbildningen fick polisinspektören inte återuppta – i stället förbereddes för en omplacering.
En tid senare deltog polisinspektören i en informationsträff, där innebörden av säkerhetsklassningen förklarades. Han skrev därefter på blanketten, samtidigt som de andra som inte skrivit på tidigare.

I ett brev till facket, som undertecknats av alla hans kollegor, står det bland annat: ”Vi som står vid sidan om mår inte bra och vi förstår att xx mår ännu sämre. Vi kräver att man återtar beslutet om att xx ska omplaceras. Han behövs på bombskyddssektionen!”

Nyligen har polisinspektören påbörjat en tjänst i en annan del av Stockholmspolisen. Samtidigt pågår förhandlingar om brott mot medbestämmandelagen. Polisinspektören har också anmält rotelcheferna för kränkande särbehandling.

Kristin Jonsson-Eriksson avböjer att kommentera det hela närmare, så länge tvisten pågår. I stället talar hon och biträdande rotelchef Johan Holmberg i generella termer om vikten av dialog och en god arbetsmiljö.

I skrivande stund genomför Arbetsmiljöverket en inspektion av läget på bombskyddssektionen– en översyn som de båda cheferna uppger att de välkomnar.

Mer  om säkerhetsklassning på sakerhetspolisen.se