Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

Arkiv

 
Polistidningen nr 1 delades ut runt 9 februari. Nästa nummer når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.

Skolpolismotor fick
kungligt stipendium

Publicerad 2012-06-08

Aktuellt Karin Ramberg, som är gruppchef vid trafikpolisen i
Stockholm, mottog 3 juni 2012 års stipendium ur Prins Bertils KAK Fond.

Hon ansvarar för skolpolisverksamheten i Stockholm, vilket bland annat innebär att hon planerar och samordnar utbildningen av 1 150 skolelever i ett 60-tal skolor.
”Karin och hennes medarbetare i Stockholm, samt poliser i andra städer som arbetar med skolpoliser gör en stor insats. Barnen som får förtroendet att arbeta som skolpoliser är förebilder för de yngre och tjänar som en påminnelse om barn i trafiken för de äldre” säger Anders Ydstedt, som är ordförande för Kungliga Automobilklubbens Expertråd, enligt ett pressmeddelande.

Stipendiet, som är på 20 000 kronor, delades ut av Prins Carl Philip.

Skolpolisverksamheten i Stockholm, som nästa år 60-årsjubilerar, har varit ifrågasatt. Nu har i alla fall nya skolelever nu utbildats för att börja som skolpoliser efter sommarlovet.