ANNONS:

 
Polistidningen nummer 3 delas ut runt den 15 juni. Därefter kommer nästa nummer 9 september. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Lenas ledare

"Brottsligheten
tar helt enkelt
inte semester"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 
 

Arkiv

Färska lagar om vapen
och avlyssning

Publicerad 2012-07-22

Aktuellt Vid halvårsskiftet 2012 trädde en rad lagändringar som berör rättssamhället i kraft. Bland annat infördes nyheter i vapenlagen som tydliggör när ett vapenbrott är grovt.

Det har även blivit straffbart att föra in vapen från ett annat EU-land utan att anmäla det för Tullverket. Dessutom är det numera olagligt att förvara skjutvapen åt någon annan om det inte finns tillstånd för detta.

Reglerna som styr laglig vapenhandel har också skärpts och handlarna måste meddela om förutsättningar som berör deras affärsverksamhet ändras. Samtidigt utvidgas läkarnas skyldighet att anmäla då någon är olämpliga att äga vapen.

Begreppet hemlig teleavlyssning utmönstras och ersätts av ”hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation”.

För att stärka rättssäkerheten upphävs bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation och offentlighets­ och sekretesslagen som givit brottsbekämpande myndigheter tillgång till elektroniska meddelanden. Bestämmelser i rättegångsbalken ersätter de tidigare reglerna.

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation kan numera i vissa fall användas i en förundersökning även om det inte finns någon skäligen misstänkt.