Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut runt den 6 december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Firandet dröjer …

Lena Nitz, ordförande

 
 

 
 
 

Arkiv

Kronoberg mest tillgängligt
för funktionshindrade

Publicerad 2012-07-25

Aktuellt Kronoberg är landets mest tillgängliga polismyndighet. Det visar en undersökning av tillgängligheten för funktionshindrade hos alla myndigheter i Sverige. Men ingen av polismyndigheterna placerar sig i toppskiktet.

Det är Handisam, myndigheten som tidigare hette Handikappombudsmannen, som har gjort den årliga undersökningen. Enkäten skickades ut till alla statliga myndigheter med fler än tio anställda och innehöll frågor om hur myndigheterna jobbar med tillgängligheten för funktionshindrade.  Meningen är att kolla hur väl myndigheterna lever upp till förordningen om att de ska vara tillgängliga för alla, oavsett funktionshinder, både som besökare och anställda.

Listan toppas av bland andra Diskrimineringsombudsmannen och
Göteborgs Universitet, som fick maxpoäng. Det innebär att de lever upp till samtliga av de 13 kriterier som Handisam ställer för att man ska uppfylla så kallad ”grundläggande tillgänglighet”. Bland polismyndigheterna var det Kronoberg som klarade sig bäst, där uppfyller man 11 av 13 kriterier.

Kronoberg har sällskap av knappt hälften av polismyndigheterna, som har tagit ett kliv framåt sedan förra året, skriver Handisam i ett pressmeddelande. Sämst är polismyndigheterna i Norrbottens län
och Västra Götalands län som bara uppfyller två respektive tre av kriterierna. Tio av polismyndigheterna uppfyller inte hälften av de 13 kriterierna.

Polismyndigheten i Östergötland och Ekobrottsmyndigheten
hamnade i botten, eftersom de inte hade besvarat enkäten.

Hela listan över myndigheternas tillgänglighet finns på Handisams hemsida.