ANNONS:

 
 
 

Lenas ledare

"Vi ska inte ha
något A- och B-lag"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
Aprilnumret delades ut runt 13 april. Nästa kommer nummer 3 den 15 juni.Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Arkiv

De 101 remissvaren

Publicerad 2012-08-28

Aktuellt När remisstiden gick ut hade Polisförbundet och 100 andra instanser tagit chansen att tycka till om förslaget till en ny polisorganisation. På justitie-departementet analyserar man nu materialet för att regeringen ska kunna lägga fram ett förslag för riksdagen.

Av de 101 remissvaren är en mycket stor majoritet för grundförslaget – att slå samman dagens 21 polismyndigheter till en enda. Det berättar Peter Bringle som är chef för polisenheten på justitiedepartementet, där frågan nu bereds.
– Det är bara tre som avstyrker –

Indelning efter samverkan?

RPS förespråkar i sitt remissvar att region-indelningen ska utgå från dagens geografiska samverkansområden:

Nord. Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Bergslagen. Dalarna, Värmland och Örebro.

Mitt. Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Stockholm. Stockholm och Gotland.

Öst. Södermanland, Östergötland och Jönköping.

Väst. Västra Götaland och Halland.

Syd. Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne.

Ekonomistyrningsverket, Umeå universitet och Uppsala universitet, säger han till Polistidningen.
Utöver remissinstanserna har det kommit in ”en handfull” svar från andra som känt sig manade att tycka till.

Redan när utredningen En samman-hållen svensk polis presenterades betonade justitieminister Beatrice Ask (M) att tempot skulle vara högt: ”Det är viktigt att förändringen genomförs snabbt”, sa hon då till Polistidningen. Om allt går enligt planerna ska den nya organisationen sjösättas i januari 2015.

För att det ska vara realistiskt behöver regeringen komma med någon form av förslag redan i budgetpropositionen nu i september. Man bör också under hösten utse den person som ska ansvara för genomförandet av omorganisationen, förklarar Peter Bringle.
– Sedan bör man senast i början av 2014 lägga fram en proposition om vissa lagändringar som krävs. Det gäller till exempel förändringar i polislagen.

Bundsförvanter sökes

– Nu väntar vi främst på beslutet om vem som får uppdraget att hålla i genomförandefasen, och vad det innebär. Det säger Mats Johansson som är ledamot i Polisförbundets styrelse och en av dem som arbetar med frågan om ny organisation.

Polisförbundet och de andra facken inom polisen fortsätter att arbeta tillsammans inför organisationsförändringen. Trots att man skickade in egna remissvar. Nu ska man bland annat gå igenom vad olika instanser har tyckt i sina svar.
– Vi ska ta reda på var vi kan hitta bundsförvanter för att skapa vår strategi för att påverka beslutsfattarna, säger Mats Johansson.

Anna Hjorth

 

”Inom den nybildade myndigheten ska det vara klarlagt vad arbetstagaren har för arbetsuppgifter, var arbete ska utföras och var inom organisationen arbetstagaren arbetar. Personalen ska inom den nya myndigheten inte godtyckligt kunna disponeras enbart utifrån arbetsgivarens krav.”

Saxat ur Polisförbundets remissvar. Läs mer på www.polisforbundet.se