ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Extrema resultat i medlemsundersökning

Publicerad 2012-09-10

Aktuellt Poliser vågar ofta inte kritisera verksamheten och deras arbetsmiljö präglas av att det är lågt i tak. Mer än fyra av tio poliser som svarade på Polisförbundets enkät törs inte diskutera arbetet med sin högsta chef.

Polisförbundets medlemsundersökning om ”lågt i tak” är klar. Bland annat visar den att närmare 60 procent av poliserna har avstått från att framföra kritik av rädsla för repressalier.

Lena Nitz

– Våra medlemmar måste kunna uttrycka sina synpunkter på verksamheten och hur den kan förbättras utan att behöva oroa sig för repressalier. Den här tendensen är djupt oroväckande med tanke på den stora omorganisation som polisen står inför, säger Polisförbundets ordförande, Lena Nitz.

Det är företaget Exquiro Market Research som anlitats för att undersöka hur mycket det ligger i den senaste tidens kritik om att poliser pressas till tystnad.

Enligt Patrik Olczak, projektledare på Exquiro, är en del av resultaten anmärkningsvärda. Bland annat nämner han att 43 procent av poliserna uppger att de inte har något förtroende för sin enhetschef.

– I undersökningssammanhang ska man vara försiktig med kraftuttryck, men den siffran är oerhört hög, säger Patrik Olczak.

Kvinnor generellt och poliser av båda könen i Norrbotten sticker ut i undersökningen på mer än ett sätt. Bland annat upplever de oftare än andra att de inte kan diskutera sitt arbete med sin närmaste chef.

– Vi ser att det framförallt är yngre poliser som känner att de inte kan prata fritt med sin chef. Det är äldre manliga poliser som tycker att de kan tala fritt och framföra kritik till ledningen.

– Sammanfattningsvis kan jag säga att det finns mycket att förbättra inom polisen med tanke på arbetsmiljö. En del av resultaten från undersökningen är inte acceptabla, säger Patrik Olczak.

 

Detta framkom bland annat i undersökningen.

Kan du fritt diskutera målen för verksamheten med:

Din närmaste chef?

Ja, helt klart: 61 %.

Ja, i viss utsträckning: 29 %.

Nej: 10 %.

Enhetschef?

Ja, helt klart: 27 %.

Ja, i viss utsträckning: 45 %.

Nej: 28 %.

Högsta chef?

Ja, helt klart: 22 %.

Ja, i viss utsträckning: 34 %.

Nej: 44 %.

  • Undersökningen bygger på svar från 1 127 poliser. 38 procent av de personer som kontaktades svarade.