Polistidningen nr 6 delas ut runt 7 december. Nästa nummer kommer 9 februari 2018. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Arkiv

Polisen+Accenture=sant

Publicerad 2012-09-11

Aktuellt Med tiden ska 90 procent av Polisens externa IT-resurser köpas från ett enda bolag, skriver Computer Sweden. Som strategisk samarbetspartner har Rikspolisstyrelsen valt konsultbolaget Accenture och ett avtal värt 1,2 miljarder kronor uppges nu vara tecknat.

Tio leverantörer deltog i upphandlingen och av de fyra som återstod i slutskedet var Accenture det dyraste alternativet.

-Vikten låg inte i priset, utan på de samarbetsformer och det nytänkande som partnern kunde erbjuda, säger Christian Stuart, som är enhetschef för RPS utvecklings- och förvaltningsenhet, till Computer Sweden.

Samarbetsmodellen som Polisen har valt kallas ”co-sourcing” och är hittills oprövad i Sverige.