Polistidningen nr 1 delas ut runt 9 februari. Numret efter når brevlådorna 13 april. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Lenas ledare

Nu gör vi lönefrågan
till en valfråga

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

NYA ARTIKLAR

 

Arkiv

Vid årsskiftet sjösätts
EU:s nya cyberpolis

Publicerad 2012-10-23

Aktuellt European Cybercrime Centre, eller EC3, ska samordna EU-ländernas polisarbete mot cyberbrottslighet. Vid årsskiftet ska verksamheten dra igång vid Europol i Haag i Nederländerna.

Hur samarbetet ska skötas mer konkret utreds som bäst, skriver Computer Sweden. Den uppgiften har ålagts svenske Stefan B Grinneby, som är före detta chef för den svenska it-säkerhetsmyndigheten Cert-SE.

-Det finns ett identifierat behov av att utöka informationsutbytet mellan uniformerad polis och den icke uniformerade sidan av cyberincidenthanteringen, säger han till Computer Sweden.

Grinneby ska bland annat se över hur polisen ska kunna dela med sig av uppgifter, exempelvis om en dator som man funnit ingår i en överbelastningsattack, till andra myndigheter.
-Det kan handla om att ha bra rutiner för hur insamlad information ska behandlas. Till exempel garantier om att den förstörs i efterhand och inte kopplas till en speciell person.