ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nr 1/2019 kommer runt 8 februari.
Fullständig utgivningsplan finns här.
 
 

Ordförandeord

Dags för en blocköver-
skridande polispolitik
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 

Arkiv

Vid årsskiftet sjösätts
EU:s nya cyberpolis

Publicerad 2012-10-23

Aktuellt European Cybercrime Centre, eller EC3, ska samordna EU-ländernas polisarbete mot cyberbrottslighet. Vid årsskiftet ska verksamheten dra igång vid Europol i Haag i Nederländerna.

Hur samarbetet ska skötas mer konkret utreds som bäst, skriver Computer Sweden. Den uppgiften har ålagts svenske Stefan B Grinneby, som är före detta chef för den svenska it-säkerhetsmyndigheten Cert-SE.

-Det finns ett identifierat behov av att utöka informationsutbytet mellan uniformerad polis och den icke uniformerade sidan av cyberincidenthanteringen, säger han till Computer Sweden.

Grinneby ska bland annat se över hur polisen ska kunna dela med sig av uppgifter, exempelvis om en dator som man funnit ingår i en överbelastningsattack, till andra myndigheter.
-Det kan handla om att ha bra rutiner för hur insamlad information ska behandlas. Till exempel garantier om att den förstörs i efterhand och inte kopplas till en speciell person.