ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Mogen, flexibel, engagerad,
ansvarsfull, tålmodig …

Publicerad 2012-10-10

Aktuellt Nu har Rikspolisstyrelsen bestämt vilka egenskaper som ska bedömas när man avgör vem som är bäst lämpad för polisyrket.

Och listan är lång.

Här är nyckelorden i den nya profilen

Personlig mognad, bland annat prestigelöshet, stresstålighet och förmåga att hantera motgångar.

Lyhördhet och flexibilitet, exempelvis att man kan prioritera om när situationen kräver det.

Engagemang och ansvarstagande, som att man visar respekt för andra människor och deras olikheter och har en klar uppfattning om demokratiska grundvärderingar.

Tålmodighet och noggrannhet, vilket bland annat även omfattar att man är strukturerad i sitt sätt att vara.

Kommunikationsförmåga, som att kunna uttrycka sig i tal och skrift, men även medvetenhet om den kroppsliga framtoningen.

Här kan du läsa kompetensprofilen i sin helhet

Från och med i vår ska en ny kompetensprofil gälla vid anställning av nyutbildade poliser. I den listas en rad egenskaper, bland annat noggrannhet och flexibilitet, som identifierats som ”ytterst viktiga för en framtida polis”.

Med tiden ska samma lista även användas för att sålla bland alla sökande till polisutbildningen.
– Då gäller det att hitta det bästa grundmaterialet. Bland de som uppfyller de medicinska, de fysiska och de andra formella kraven så är det lämpligheten för polisyrket som ska avgöra, säger HR-strategen Stefan Sterner på RPS, som ansvarat för arbetet med att formulera de nya kraven.

Målet har varit att hitta så tydliga bedömningskriterier som möjligt.
– Alla är inte lämpade för polisyrket. Vissa saker kan man inte träna upp och det är sådant vi tittat på. Det är inte bra om man kommer så långt som till termin fem innan det upptäcks. Det är också viktigt att vi kan ge klara besked till dem som inte antagits om varför, säger Stefan Sterner.

Det man slagit fast så här långt är alltså vilka förmågor som ska bedömas. Hur den prövningen ska gå till och på vilket sätt de olika egenskaperna ska vägas mot varandra återstår att lösa. För profilen är bara en del av ett större förändringsarbete – hela antagningsförfarandet till polisutbildningen håller som bäst på att ses över i olika arbetsgrupper, där även Polisförbundet ingår.

Det kommer troligen att dröja till hösten 2013 innan de nya kriterierna används vid rekryteringen till polisutbildningen.

Helt klart är i alla fall att andra meriter, som exempelvis kunskaper i främmande språk, inte kommer att vägas in när platserna på polisutbildningen fördelas.
– Nej, för när det är så många sökande per plats skulle det innebära att bara de som har ett extra språk kommer in. Men kunskaper i ett annat språk kan ju ändå vara en merit senare, när man söker en speciell tjänst, säger Stefan Sterner.

För de nyutbildade poliser som efter aspiranten söker polisjobb gäller först och främst att de ska ha blivit godkända i utbildningens alla delar. För att välja mellan olika sökande ska man dels bedöma lämpligheten utifrån de listade egenskaperna. Därutöver ska man väga in förståelsen för uppdraget och förmågan att omsätta det man lärt sig under utbildningen i praktisk handling.