ANNONS:

 

På Twitter

 

Lenas ledare

Tillsammans är vi som bäst
Lena Nitz, ordförande
 
Polistidningen nummer 5 delades ut runt 19 oktober. Nästa nummer når brevlådorna 7 december.Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Flera länspolismästartjänster
kommer att utlysas

Publicerad 2012-10-31

Aktuellt Fyra länspolismästare har på sistone tillsatts på tillfälliga förordnanden. Detta i avvaktan på nya direktiv, med tanke på den föreslagna myndighetssammanslagningen.
Men nu förbereder RPS som bäst rekryteringar till sexåriga förordnanden till dessa poster.

Rekrytering på gång

De länspolismästare som fått tillfälliga förordnaden är:

 • Ulrika Herbst
  i Östergötland
 • Henrik Malmquist
  i Kalmar/Kronoberg
 • Anders Kjaersgaard
  i Blekinge
 • Leif Jennekvist
  i Västmanland

För dessa län håller RPS nu alltså på att förbereda för rekrytering.

– Vi har först avvaktat budgetproppen och fått besked att det inte kommer några nya direktiv, utan att man ska fortsätta att tillsätta länspolismästare på samma sätt som tidigare, säger Tomas Rosenberg, som är chef för strategienheten på RPS HR-avdelning.

Det innebär att rikspolischefen, efter sedvanligt rekryteringsförfarande med annonser och intervjuer med mera, förordar den kandidat som bedöms vara mest lämplig. Sedan är det regeringen som utser myndighetschefen, på sexårigt förordnande.

Hur kommer det sig, när allt pekar på att myndigheterna ska slås ihop 2015?
– Man ska skilja på anställning och förordnande. De som anställs som länspolismästare gör det alltid i form av en tillsvidareanställning. Sedan kan de ha ett tidsbegränsat förordnande som myndighetschefer. Och är det så att en myndighet upphör, i och med omorganisationen, då upphör automatiskt förordnandet, säger Tomas Rosenberg.
Han påpekar att man, likt Carin Götblad, kan ha en länspolismästartitel, utan att vara kopplad till ett län.