ANNONS:

 

På Twitter

 

Lenas ledare

Tillsammans är vi som bäst
Lena Nitz, ordförande
 
Polistidningen nummer 5 delades ut runt 19 oktober. Nästa nummer når brevlådorna 7 december.Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Män med barn antogs
oftare till polisutbildningen

Publicerad 2012-10-05

Aktuellt 38 år var den äldste som antogs till polisutbildningen med start hösten 2008. Detta enligt studien ”Vilka sökande antas till och påbörjar polisutbildningen?” som släpptes i september.

I rapporten jämförs kön, ålder och bakgrund bland dem som genomgick testerna på Pliktverket med dem som sedan kom in på utbildningen. Dessutom sätts de i relation till fördelningen i jämförbara delar av befolkningen.

33 procent av de som började på skolan var kvinnor och 8 procent hade utländsk bakgrund, enligt rapporten. Noteras kan att kvinnor med längre eftergymnasial utbildning verkar vara mindre benägna att tacka ja till en plats på polisutbildningen än övriga.

De som hade barn antogs i större utsträckning än de som inte hade barn. ”Jämförs kvinnor och män med barn är det dock noterbart att det endast är männen som antas i större utsträckning” står det i rapporten.
De som var släkt med, eller umgicks med poliser eller polisstudenter, tycks enligt studien ha haft en viss fördel av det.

I slutet lyfter rapportförfattaren Stefan Annell upp en rad frågetecken kring om, när och i så fall hur grupptillhörighet, som exempelvis kön eller län, ska beaktas i antagningsprocessen, jämfört med egenskaper på individnivå.

 

Rapporten kan laddas ner på www.rekryteringsmyndigheten.se