ANNONS:

 
Polistidningen nummer 3 delas ut runt den 15 juni. Därefter kommer nästa nummer 9 september. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Lenas ledare

"Brottsligheten
tar helt enkelt
inte semester"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 
 

Arkiv

Fördelning av löneöknings-
utrymme het fråga

Publicerad 2012-10-01

Aktuellt En motion om fördelningen av löneökningsutrymme, signerad förbundsområde Stockholm, blev omdebatterad under Polisförbundets repskap.

motion A102:s bifallna att-sats

”Att respektive myndighets underlagssumma utgör beräkningsgrunden för löneökningsutrymmet i kommande RALS/RALS:ar.”

Underlags-summan är en myndighets samlade lönenivå.

Motion A102:s andra att-sats handlar om hur avtalspengar ska fördelas myndigheter emellan, i en oenighetssituation.

Syftet med den var enligt Andreas Strand, förhandlingsansvarig i Stockholm, att slå vakt om den förhandlingsmodell som alltid gällt tidigare – att utrymmet förhandlas fram på respektive myndighet.

Efter förra sommarens lönenämnd blev resultatet en färdig 50/50 lösning – att hälften av pengarna fördelades i krontal. Det är en lösning som gynnar förbundsområden som har ett lägre löneläge.

Motionen blåste nytt liv i den infekterade frågan om rättvisan i löneskillnaderna i landet och med vilka medel som eventuella skevheter ska rättas till. Det är frågor som det har sagts ska redas ut vid den kommande löneanalysen.

Förbundsstyrelsen argumenterade emot Stockholmsförslaget, eftersom man befarar att det begränsar förhandlingsutrymmet på riksnivå. Men repskapet röstade ändå igenom det. Det ledde till 13 reservationer från olika delar av landet.