Polistidningen nr 6 delas ut runt 7 december. Nästa nummer kommer 9 februari 2018. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Arkiv

Polisförbundet yrkar
om förkortad arbetstid

Publicerad 2012-10-12

Aktuellt En förkortning av veckoarbetstiden för poliser som arbetar skift hör till yrkandena som Polisförbundet lämnade till Rikspolisstyrelsen den 11 oktober. (Uppdaterad)

Förändringarna i ATA/Polis som Polisförbundet nu vill förhandla om gäller bland annat ren förkortning av veckoarbetstiden, ökad kompensation för helgarbete samt ökad kompensation för arbete på vargtimmarna.

Till Rikspolisstyrelsens yrkanden hör en översyn av i vilken utsträckning arbetsgivaren är skyldig att bevilja tjänstledighet för fackligt uppdrag med bibehållna anställningsförmåner.

I övrigt markerar RPS att de endast är intresserade av att diskutera lönefrågor. Men det går stick i stäv med Polisförbundets uppfattning.

– Arbetstidsyrkandena är kanske de viktigaste yrkandena vi har, säger förhandlingschef Björn Kellerth till Polistidningen.

HÄR kan du läsa mer om avtalsrörelsen och alla Polisförbundets och Rikspolisstyrelsens yrkanden. Bland annat yrkar Polisförbundet om ett avtal som möjliggör bruttolöneavdrag för ögonlaseroperation.