ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Olika myndigheter
olika benägna att anmäla

Publicerad 2012-10-15

Aktuellt Vilken polismyndighet man jobbar på kan påverka vilka konsekvenser ett felaktigt agerande får. Det framgår av en färsk rapport från Rikspolisstyrelsen.

Hanteringen av disciplinärenden i sex olika myndigheter har kontrollerats. Granskningsgruppen konstaterar att antalet arbetsrättsliga utredningar och antalet ärenden som anmälts till Pan varierar. Skillnaden är påtaglig de tre storstadsmyndigheterna emellan. En slutsats blir att myndigheterna gör olika bedömningar. Detta trots att det bara är när det framstår som uppenbart att förseelsen är ringa som en myndighet bör avstå från att anmäla frågan till Pan, enligt RPS riktlinjer.

”Det är viktigt för våra anställdas rättssäkerhet att det inte beror på vilken myndighet man arbetar vid om man ska bli föremål för en utredning och vilka bedömningar som görs” skriver granskningsgruppen i rapporten.

För att bedömningarna ska bli mer enhetliga föreslås bland annat att RPS ska ta fram ett nationellt utbildningsmaterial. Dessutom rekommenderas att man skapar möjligheter för dem som handlägger disciplinärenden vid de olika myndigheterna att träffas.

Eva Schoultz

 

De granskade myndigheterna i siffror

Myndighet     antal anställda   Pananm 2011 (2010)         Arb.rätt.utr

Stockholm      cirka 7200            11 (12)                                    42 (2010)

Skåne               3240                      6 (3)                                       37 (2010)

Västra
Götaland         cirka 4000            2 (2)                                       10 (2010)

Jönköping       780                         3 (1)                                        2-3 /år

Värmland        600                         2 (2)                                       5-6 sen2åren

Väster-
norrland          565                          1 (2)                                        ca 10 (2010)

 

Källa: Handläggning av disciplinärenden,
RPS inspektionsrapport 2012:4.