Svar: ”Vi välkomnar konstruktiv kritik”

Publicerad 2012-10-11

Insänt SVAR PÅ ”Ingen verkar lyssna på argumenten” [1]

 

På Representantskapet 2012 i Västerås deltog 129 ombud och 79 åhörare. Fler motioner än någonsin i Polisförbundets historia debatterades, diskuterades och beslutades. Allt enligt de stadgar och den arbetsordning som representantskapet har beslutat om.
Representantskapet är Polisförbundets högsta beslutande organ. Det som bestäms där har förbundsstyrelsen en absolut respekt för och skyldighet att följa.

”Allas röst är lika mycket värd men alla kan inte tycka lika. Alla har också ett eget ansvar att bidra till diskussionsklimat som för såväl diskussionen som utvecklingen framåt.”

Innan representantskapet går till beslut diskuteras, debatteras och argumenteras sakfrågorna i tematorg. Allas röst är lika mycket värd men alla kan inte tycka lika. Alla har också ett eget ansvar att bidra till diskussionsklimat som för såväl diskussionen som utvecklingen framåt.

Förbundsstyrelsen har tagit emot de synpunkter som framkommer i brevet.  Vi välkomnar alltid konstruktiv kritik som syftar till att utveckla Polisförbundet och som ger förslag till förbättringar. Förbundsstyrelsen sammanställer nu de utvärderingar som lämnats in efter representantskapet. Dessa kommer, tillsammans med andra konstruktiva idéer, att utgöra en grund i Polisförbundets ambition att ständigt bli bättre.

Det är av största vikt att vi diskuterar hur vi tillsammans kan ge varandra rätt förutsättningar att göra ett bra jobb för alla medlemmars bästa.

Självklart får alla som vill vara med och spela!

 

Förbundsstyrelsen

[1] ”Ingen verkar lyssna på argumenten”: http://www.http://polistidningen.se/2012/10/debatt-repskapet/