Polistidningens nya webb ett år

Publicerad 2012-10-04

Aktuellt Polistidningens nya webb har lockat cirka 72000 unika besökare sedan den sjösattes 4 oktober 2011. Det totala antalet sidvisningar detta första år var närmare 190000.

Här är årets mest lästa artiklar:

  1. Donna från Ronna, om Sveriges första polisstudent i slöja [1]
  2. Ökänd, ett möte med vinnaren av Robinson 2011, Mats Kemi. [2]
  3. Piketen – styrka med tyngd, ett reportage om Skånepiketen [3]
  4. Polislönerna klara, om förhandlingsläget i maj 2012 [4]
  5. Nästan alla polislöner klara, om läget i februari 2012 [5]
  6. ”Jag ska överleva det här” om Roger Carlström, som drabbats av en hjärntumör som han tror orsakats av strålningen från kommunikationssystemet Rakel. [6]
  7. De vill efterträda Götblad, om de sökande till länspolismästartjänsten i Stockholm. [7]
  8. På Twitter blandas polisarbete och privatli [8]v, om mikrobloggen Twitter som blivit ett allt vanligare inslag i vardagen [8]
  9. RPS nobbade ny polisforskning, om rapporten som i stället publicerades i Norge [9]
  10. Olika så in i Norden, en jämförelse av polisers lön, utrustning med mera. [10]

[1] Donna från Ronna, om Sveriges första polisstudent i slöja: http://www.http://polistidningen.se/2011/11/donna-fran-ronnaar-forsta-poliseleven-i-sloja/

[2] Ökänd, ett möte med vinnaren av Robinson 2011, Mats Kemi.: http://www.http://polistidningen.se/2011/10/okand/

[3] Piketen – styrka med tyngd, ett reportage om Skånepiketen: http://www.http://polistidningen.se/2010/11/piketen-styrka-med-tyngd/

[4] Polislönerna klara, om förhandlingsläget i maj 2012: http://polistidningen.se/?p=5589

[5] Nästan alla polislöner klara, om läget i februari 2012: http://www.http://polistidningen.se/2012/02/nastan-alla-polisloner-klara/

[6] ”Jag ska överleva det här” om Roger Carlström, som drabbats av en hjärntumör som han tror orsakats av strålningen från kommunikationssystemet Rakel.: http://www.http://polistidningen.se/2012/05/overleva-rakel/

[7] De vill efterträda Götblad, om de sökande till länspolismästartjänsten i Stockholm.: http://www.http://polistidningen.se/2011/12/fem-man-och-en-kvinna-vill-eftertrada-gotblad/

[8] På Twitter blandas polisarbete och privatli: http://www.http://polistidningen.se/2012/03/pa-twitter-blandaspolisarbete-och-privatliv/

[9] RPS nobbade ny polisforskning, om rapporten som i stället publicerades i Norge: http://www.http://polistidningen.se/2012/03/rps-nobbade-ny-polisforskning/

[10] Olika så in i Norden, en jämförelse av polisers lön, utrustning med mera.: http://www.http://polistidningen.se/2012/06/olika-sa-in-i-norden/