Arbetssituation i Luleå anmäld

Publicerad 2012-11-07

Aktuellt Usel arbetsmiljö, vedergällningsåtgärder mot de som diskuterar situationen och personal som mår så dåligt att risken för långtidssjukskrivningar är uppenbar. Det är några av problemen som Jan Johansson, huvudskyddsombud i Polismyndigheten Norrbotten, tar upp i en anmälan (6 kap 6 § arbetsmiljölagen) till Arbetsmiljöverket angående arbetsmiljön på narkotikaenheten och kriminalunderrättelsetjänsten i Luleå.

– Under ett år har jag försökt påverka situationen till det bättre, som vi har det nu fungerar det bara inte. Folk mår väldigt dåligt, säger Jan Johansson.

Nu begär han att Arbetsmiljöverket ska kallas in för att en utomstående objektiv part ska ge sin syn på saken. Dessutom föreslår Jan Johansson flera konkreta åtgärder, bland annat: tydligare arbetsbeskrivning, tydliga direktiv om att ensamarbete inte får förekomma och att de ansvariga cheferna avsäger sig arbetsmiljöansvaret.