ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Uppföljningen brister
enligt skyddsombud

Publicerad 2012-11-05

Aktuellt Mer utbildning om psykosocial arbetsmiljö samt konflikthantering- och mobbning. Det anser många skyddsombud att de behöver. Detta enligt en stor enkätundersökning, riktad till skyddsombud inom TCO, där Polisförbundet ingår.

enkätundersökning

TCO: s enkätundersökning ”Skyddsombudens chans att skydda” är författad av Janna Fromm.

Frågeformuläret skickades till 24 576 skyddsombud inom TCO sommaren 2012. 33 procent av dessa besvarade enkäten.

På majoriteten av arbetsplatserna bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete i någon mån, enligt enkäten. Men fyra av tio skyddsombud menar att det inte sker någon uppföljning av de handlingsplaner och åtgärder som är beslutade.

Än fler upplever att det saknas en tydlig uppgiftsfördelning när det gäller arbetsmiljöarbetet. Sammantaget leder det till att det är svårt att utvärdera om åtgärderna alls har vidtagits och om de i så fall givit önskat resultat.

Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan med arbetsgivaren, men närmare en fjärdedel av de skyddsombud som svarat uppger att chefer och arbetsledare inte har tid att driva arbetsmiljöarbetet.