ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Full fart framåt för Polisens
nya organisation

Publicerad 2012-12-21

Aktuellt I början av veckan röstade riksdagen för förslaget om ny organisation för svensk polis. I torsdags beslutade regeringen om direktivet för själva genomförandet av omorganisationen. Och redan i september 2013 ska regionindelningen vara klar.

Att det är den särskilde utredaren Thomas Rolén som håller i reformeringen av dagens polisorganisation med 21 fristående myndigheter till en enda blev klart i mitten av november. Till grund för arbetet ligger betänkandet ”En sammanhållen svensk polis”. I och med direktivet blir det nu tydligare vad regeringen har för intentioner med omorganisationen och hur det ska gå till. Till exempel har utredaren rätt att begära biträde från RPS under uppdraget.

Regeringen ger i direktivet också sin syn på en av knäckfrågorna i den nya organisationen – regionindelningen. Precis som Nils Öberg, mannen bakom ”En sammanhållen svensk polis”, anser regeringen att varje polisregion måste vara bärkraftig.

De sju samverkansområdena som redan finns inom polisen lyfts fram som bärkraftiga och väl inarbetade: ”Det ska därför finnas välgrundade skäl för att frångå nuvarande indelning i samverkansområden. Samtidigt ska behovet av en för staten gemensam regional indelning vägas in när Polismyndighetens regionala organisation utformas. Under alla förhållanden ska ett län inte ingå i flera polisregioner.

Senast den första september 2013 ska utredaren besluta om regionindelningen och vilka huvudorterna ska vara, skriver regeringen.

Polisförbundet, som fått möjlighet att lämna synpunkter på direktivet i förväg, betonar vikten av inflytande, dialog och samverkan för att genomförandet av den nya organisationen ska bli effektivt.

Direktivet går att ladda ner på regeringen.se.