Gränserna för vad civila får göra ses över

Publicerad 2012-12-13

Aktuellt Fler ska kunna utföra uppgifter som i dag bara får skötas av poliser. Det är kontentan av ett uppdrag som regeringen 13 december lämnar till Rikspolisstyrelsen för snabbutredning.

Senast den 28 februari ska behovet av utökade befogenheter för civilanställda vara analyserat och redovisas till regeringen.

Dessutom ska RPS avveckla grundutbildningen vid Polishögskolan i Sörentorp och ersätta den med en uppdragsutbildning vid en högskola i eller nära Stockholmsregionen.
Förändringen skulle innebära att alla polisstudenter i framtiden kan tillgodoräkna sig högskolepoäng i samma utsträckning, oavsett studieort. Detta som ett led i ett uppdrag att utveckla polisutbildningen. Men en så omfattande reform som att göra om polisutbildningen till en högskoleutbildning är det dock inte tal om.
– Vi vill inte ha en utveckling där utbildningen blir allt mer teoretiserad, för det är viktigt att arbetsuppgifterna kan fullföljas på ett bra sätt i praktiken också, säger justitieminister Beatrice Ask (M) i en kommentar till Ekot.

Senast 31 december 2013 ska RPS redovisa uppdraget när det gäller grundutbildningen.

Polisförbundet ser regeringens vägval i utbildningsfrågan som ett bakslag.
– Återigen visar regeringen att man inte inser vikten av en välutbildad poliskår. Att svensk polis har samma kunskapsgrund och kompetens som poliser i våra grannländer är nödvändigt. Regeringens urvattnade förslag är inte att ta ansvar för framtidens brottsbekämpning, säger ordföranden Lena Nitz.

När det gäller Rikspolisstyrelsens andra uppdrag betonar förbundet att man välkomnar att specialister breddar kompetensen inom polisen.
”Men vi anser att det är viktigt att hålla isär begreppen polis och specialist. En polis har genom sin yrkesroll en större flexibilitet att
användas i polisorganisationens kärnverksamhet och kan genom sin kompetens och utbildning användas i båda inre och yttre tjänst” skriver förbundet i en kommentar på hemsidan.