ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Skyddsstopp på
brandplatser i Dalarna

Publicerad 2012-12-06

Aktuellt Sedan över en månad gör inte kriminalteknikerna i Dalarna några undersökningar av brandplatser. Det är skyddsombudet på tekniska roteln som har stoppat arbetet eftersom personalen inte har tillräcklig skyddsutrustning.

Det var på en workshop i höstas som kriminalteknikerna fick ny information om farliga ämnen på brandplatser.  De uppmärksammade då att polismyndigheten inte har vare sig rutiner, tillräcklig utbildning eller adekvat utrustning för de ska kunna skydda sig. Efter att ha diskuterat frågan med chefen på tekniska roteln och den sakkunnige på myndigheten, kom skyddsombudet Peter Karlsson fram till att riskerna för ohälsa bland teknikerna var så stor att han var tvungen att stoppa arbetet med hänvisning till arbetsmiljölagen.

Det handlar om brandgaser och rester från bland annat asbest och vissa kompositmaterial, som kan orsaka allergier och cancer. Kompositer finns i exempelvis bilar, båtar och flygplan och är inte farliga att hantera så länge materialet är intakt. Men när det brinner frigörs små fiberpartiklar. De är så små att vanliga skyddsmaterial ofta inte hjälper. För polisens kriminaltekniker, som gör brandplatsundersökningar som kan ta flera dagar, innebär det en betydande risk.

– Vi behöver mer kunskap och dokumenterade rutiner för att över huvud taget jobba på brandplatser. Det handlar till exempel om hur teknikerna ska få reda på vilka material som har brunnit – för att kunna veta hur de ska skydda sig, vilken utrustning de ska använda och hur saneringen ska gå till, säger Sara Stenlind som är huvudskyddsombud vid Dalapolisen.

Sara Stenlind menar att teknikernas arbete och riskerna på brandplatser är en nationell fråga. Därför har nu Polismyndigheten i Dalarna begärt att Rikspolisstyrelsen ska ta över. Men hittills har det inte gett något konkret resultat. RPS hänvisar till information och riktlinjer på intranätet, och skriver i sitt svar att man anser att det redan finns skyddsutrustning som är tillräckligt bra. Men Sara Stenlind tycker inte att det räcker.

–  Skyddsstoppet kvarstår och det kommer att ligga kvar här tills riskerna är utredda.