Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut runt den 6 december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Firandet dröjer …

Lena Nitz, ordförande

 
 

 
 
 

Arkiv

Arbetsmiljöverket förbjuder brandundersökningar i Dalarna

Publicerad 2013-01-21

Aktuellt Det råder fortsatt stopp för brandplatsundersökningar hos polisen i Dalarna. Det står klart efter att Arbetsmiljöverket har granskat ärendet.

I morse kom verket med ett skriftligt besked till polismyndigheten att man inte får genomföra brandplatsundersökningar innan vissa krav är uppfyllda, berättar huvudskyddsombudet Sara Stenlind för Polistidningen.

Arbetsmiljöverket konstaterar bland annat: ”Fortfarande har ungefär hälften av arbetstagarna inte fått en komplett personlig skyddsutrustning. Alla har därmed inte heller fått den utbildning och övning som krävs för ett säkert användande. Det är inte heller säkerställt hur kläder och material ska hanteras. Arbetsmiljöverket anser att riskerna med detta arbete är så allvarliga både på kort och lång sikt att det finns skäl att med ett omedelbart förbud säkerställa att villkoren uppfylls.”

Man listar också en rad åtgärder som krävs för att förbudet ska kunna hävas.

Det var i slutet av oktober som skyddsombudet på tekniska roteln i Dalarna beslutade om skyddsstopp, eftersom man fått ny kännedom om hälsorisker på brandplatser. Strax före jul bollade myndighetsledningen frågan vidare till Arbetsmiljöverket.