ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nummer 3 delades ut runt den 15 juni. Därefter kommer nästa nummer 9 september. Komplett ugivningsplan finns här.
 

Lenas ledare

"Brottsligheten
tar helt enkelt
inte semester"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 
 

Arkiv

Passersystemskontroll
får grönt ljus av Datainspektionen

Publicerad 2013-01-15

Aktuellt Polisen får använda uppgifter från sitt passersystem för att kontrollera om en anställd fuskat med tidredovisningen. Men bara om det finns särskild anledning att misstänka att så är fallet. (Uppdaterad)

Det meddelar Datainspektionen, som nu utrett frågan, med anledning av att Polismyndigheten i Örebro anmälts för sitt agerande i ett specifikt ärende.

”Datainspektionen bedömer att kontrollen är tillåten under förutsättning att det finns särskild anledning att misstänka att en anställd begår oegentligheter eller missbrukar tidredovisningen. I sin granskning har Datainspektionen dock inte gjort någon bedömning av om det funnits sådana särskilda anledningar i det här specifika fallet, eftersom det är en arbetsrättslig fråga som ligger utanför Datainspektionens uppdrag” står det i pressmeddelandet.

I sin granskning påpekar Datainspektionen att Polismyndigheten i Örebro måste förtydliga sin information till dem som använder systemet.

Anett Olofsson, som är förbundsjurist på LO-TCO rättsskydd, är överraskad över att Datainspektionen tillåter att uppgifter från passersystemet, som inrättats av säkerhetsskäl, får användas på det här sättet.

– Jag ifrågasätter verkligen att det går att glida så med ändamålet. Det är nedslående, säger hon till Polistidningen.

När det gäller frågan om det verkligen fanns särskild anledning att misstänka polismannen ifråga för felaktig tidsredovisning så har Polisförbundet inlett en tvisteförhandling om detta.