Dubbla anställningar för aspiranterna

Publicerad 2013-01-17

Aktuellt I det nya aspirantsystemet är det Rikspolisstyrelsen som har huvudansvaret för de polisstudenter som nu går ut på sin praktik runt om i Sverige.

Administrativt är det dock lite komplicerat, eftersom aspiranterna är utplacerade på självständiga polismyndigheter, berättar Rafael Kiersz på RPS, som har hand om den här nya processen.

Aspiranterna anställs av RPS, men blir omedelbart tjänstlediga från det uppdraget. Samtidigt får de en annan tidsbegränsad anställning på respektive myndighet.

– Vi får samarbeta. Fördelningen kommer vara sådan att kortare sjukfrånvaro hanteras av polismyndigheten medan eventuell rehabilitering sköts av RPS, säger Rafael Kiersz.