Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut runt den 6 december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Firandet dröjer …

Lena Nitz, ordförande

 
 

 

NYA ARTIKLAR

 

Arkiv

JK vill ha svar från rikspolischefen om repressalier

Publicerad 2013-02-04

Aktuellt Justitiekanslern, JK , har skrivit till rikspolischef Bengt Svenson för att få svar på ett antal frågor efter att en polis i Örebro gjort en anmälan om att han blivit utsatt för repressalier.

Polismannen anser att han har blivit utsatt för repressalier för att han har riktat kritik mot myndigheten i medierna. JK vill nu bland annat veta hur rikspolischefen ser på det bemötande som polisen fick av sin chef när han informerade henne om att han skulle medverka i ett tv-program. Man vill också veta vad Bengt Svenson tycker om att ett brevsvar som skickades från RPS till polismannen, även skickades som kopia till polismyndigheten i Örebro, det vill säga till hans chefer.

JK skriver också att det som polismannen uppger sig ha blivit utsatt för, samt tidigare anmälningar från poliser och uppgifter som kommit fram i medierna under hösten ”ger anledning att närmare granska hur man inom polisen allmänt ser på de anställdas yttrandefrihet, de anställdas lojalitetsplikt samt förbudet mot repressalier gentemot dem som framför också kritiska åsikter om polisens verksamhet”.

Rikspolischefens yttrande måste komma in till JK senast den 15 mars.