ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Bombtekniker tvingas till snabbt beslut vid övergång

Publicerad 2013-03-22

Aktuellt Polisens tre bombskyddsenheter ska slås samman till en enda. Den första juli ska den nya nationella enheten vara igång. Senast i nästa vecka måste alla anställda ha bestämt om de vill följa med eller inte.

Det var i december som regeringen fattade det officiella beslutet att slå ihop de tre bombskyddsenheterna i Västra Götaland, Skåne och Stockholm till en enda enhet. Den nya nationella enheten kommer att placeras inom Rikskriminalpolisen.

Personalen som i dag jobbar med bombskyddet blir automatiskt överflyttade till den nya enheten, om de inte aktivt säger nej. Det handlar om en så kallad verksamhetsövergång som regleras bland annat i lagen om anställningsskydd och lagen om offentlig anställning. I praktiken innebär det att anställningsavtalen inklusive villkor som exempelvis lön och semester förs över till den nya enheten.

Bombteknikerna som jobbar på de tre enheterna har informerats om övergången i ett brev som skickades ut i förra veckan. Där fick de bland annat veta att de, om de tackar nej till överflyttningen, kunde riskera att bli uppsagda på grund av arbetsbrist: ”Om Polismyndigheten ej hittar sådan omplacering eller om du tackar nej till sådant erbjudande om omplacering kan arbetsbrist uppstå och det kan leda till uppsägning. I detta fall gäller inte Trygghetsavtalet som i annat fall tillämpas vid arbetsbrist (6§ Trygghetsavtalet), då du anses ha tackat nej till en anställning med likvärdiga villkor och på samma ort.”

Detta skapade så mycket oro att RPS såg sig tvungna att skicka ut ytterligare ett brev några dagar senare, för att förtydliga vad man egentligen menade: ”Det är framförallt skrivningen om att du kan bli uppsagd som för några av er har känts konstig. Skrivningen har inte haft som mål att beskriva hur det blir utan är en formell beskrivning av regelverket. Det ligger inte inom ramen för RPS och polismyndigheternas ambition att säga upp poliser. Dock har vi känt att det är viktigt att alla medarbetare är informerade om vad arbetsrätten säger.”

RPS har under veckan även haft informationsträffar i de aktuella myndigheterna för att de som berörs av övergången skulle få möjlighet att ställa frågor och få ytterligare information.

Betänketiden som de runt 50 bombteknikerna fick på sig var två veckor. Senast i mitten av nästa vecka, före påsk, ska de ha lämnat besked om de vill följa med till den nya enheten eller inte.