Stockholms bombtekniker i valet och kvalet

Publicerad 2013-03-27

Aktuellt I dag skulle bombteknikerna svara på om de följer med till den nya nationella bombskyddsenheten eller inte. Men majoriteten av bombteknikerna i Stockholm har inte tagit ställning.

– De kommer varken att svara ja eller nej, eftersom de fortfarande är osäkra på vad en övergång innebär, berättar Björn Svensson, som är ordförande i Länspolisföreningen.
Enligt honom är frågetecknen många. En fråga som väcker oro är om teknikerna kommer att behöva jobba i andra delar av landet under långa perioder.

Det finns också ett stort missnöje med att arbetsgivaren inte velat förhandla om arbetsvillkoren inför övergången, trots att löner och arbetstider skiljer sig åt vid dagens bombskyddsenheter.

I Skåne har de flesta bestämt sig för att följa med i övergången. Men några tekniker signalerade redan på ett tidigt stadium att de väljer att jobba kvar på tekniska roteln i stället.

Även i Västra Götaland kommer de flesta bombteknikerna troligen att följa med, uppger Polisförbundets personalombud Anders Langvik. Men också där finns ett utbrett missnöje med att arbetsgivaren inte velat förhandla om arbetsvillkoren.
– Jag tycker att det är ett kallt sätt att se på sina medarbetare, att inte ens vilja diskutera frågan, säger Anders Langvik.