ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 4. Den delas ut i september till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Polisen får inte prioriteras ner

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

 
 

Arkiv

RPS vill inte förhandla
om bombskyddet

Publicerad 2013-04-02

Aktuellt Rikspolisstyrelsen har inte velat förhandla om villkoren för de anställda när landets tre bombskyddsenheter ska slås samman. Polisförbundet anser att det handlar om förhandlingsvägran och brott mot medbestämmandelagen.

Att bombskyddsverksamheten ska bli en nationell enhet den första juli beslutades redan i slutet av förra året. I mitten av mars gick RPS ut med ett brev till alla anställda inom bombskyddet där de fick information om att de kommer att flyttas över till den nya enheten om de inte uttryckligen tackade nej. De anställda fick två veckor på sig att svara, vilket Polistidningen rapporterat om tidigare.

När tidsfristen gick ut hade en del av bombteknikerna enligt uppgift lämnat in svar som gick ut på att de inte ansåg sig kunna ta ställning – eftersom de ansåg att det var för oklart vad en övergång skulle innebära.

Från Polisförbundets sida har man i grunden sett positivt på en utveckling av bombskyddsverksamheten.
– Men arbetsgivaren vill genomföra omorganisationen utan att diskutera anställningsvillkoren för dem som berörs, något vi ser som en självklarhet vid en omorganisation som denna, säger förhandlingschef Björn Kellerth.

Polisförbundet har försökt att få Rikspolisstyrelsen till förhandlingsbordet. Enligt medbestämmandelagen ska nämligen en arbetsgivare på eget initiativ förhandla med facket innan en ”viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena” genomförs. Förbundet anser att RPS har brutit mot detta och har nu gjort en så kallad förhandlingsframställan om tvisteförhandling.

– Ambitionen från vår sida har hela tiden varit att möta upp i dialog och förhandling, vilket arbetsgivaren genom sitt agerande visar att de inte anser sig behöva göra, säger Björn Kellerth.

Han menar att det här skapar stor osäkerhet hos den personal som berörs – och att det i sin tur påverkar omorganisationen på ett negativt sätt.

Vad händer nu?
– Nu handlar det primärt om att hitta lösningar på de frågeställningar som har kommit oss till del från de berörda medarbetarna. De brinner för sitt yrkesval, men den här hanteringen från arbetsgivarens sida har inte passerat obemärkt förbi.  Men vi ser också detta i ett större perspektiv – inför den stora omorganisationen av svensk polis, säger Björn Kellerth.