ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Högsta Domstolen dömer prejande polis för tjänstefel

Publicerad 2013-05-20

Aktuellt En polis som prejade en motorcykel under ett efterföljande döms för tjänstefel av Högsta Domstolen (HD). Straffet blir 50 dagsböter.

Det var riksåklagaren som hade begärt att HD skulle pröva frågan, bland annat för att bedöma vad poliser får göra för att stoppa ett flyende fordon. Händelsen inträffade i Växjötrakten 2009 när en motorcykel vägrade att stanna, trots att polispatrullen gett tecken om detta. Eftersom poliserna misstänkte att motorcykelföraren var drogpåverkad beslutade de att följa efter, när motorcykeln försökte köra ifrån dem i hög fart. Detta rapporterades till vakthavande befäl. För att få stopp på färden försökte föraren av polisbilen att preja motorcykeln vid två tillfällen, vilket inte lyckades.

Enligt Högsta Domstolen skulle polismannen ha rapporterat till sitt befäl att han planerade att preja motorcykeln, åtminstone vid det andra försöket. HD skriver i domen ”Att det i ett enskilt fall kan bedömas att vakthavande befäl skulle ha tillåtit insatsen saknar betydelse. Mot bakgrund av det anförda kan gärningen inte anses som ringa.”

Efter prejningsförsöken gav vakthavande befäl order om att poliserna skulle sluta förfölja motorcykeln. Föraren sänkte då hastigheten och slog av sirenerna, men fortsatte att köra efter för att se vart motorcykeln tog vägen. En stund senare körde motorcykeln i diket.

HD friar dock polisen från den del av åtalet som gällde att han fortsatt följa efter, trots order att sluta. Det kan ”inte anses med tillräcklig grad av säkerhet visat att den fortsatta körningen skedde i syfte att stoppa motorcyklisten. Det är därmed inte visat att det var fråga om ett otillåtet fortsatt förföljande …”.

Domen innebär att polismannen ska betala 50 dagsböter à 270 kronor för tjänstefel.