ANNONS:

 
 
 

Lenas ledare

"Vi ska inte ha
något A- och B-lag"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
Aprilnumret delades ut runt 13 april. Nästa kommer nummer 3 den 15 juni.Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Arkiv

Nu måste arbetsgivaren lyssna!

Publicerad 2013-05-13

Ledare Jag vill börja med att säga ett stort TACK till alla (81 %) som svarat på medarbetarundersökningen för Polisen. Det visar att det finns ett enormt engagemang och en stark vilja hos medlemmarna att påverka och driva vårt arbete framåt. Det visar också på en yrkesstolthet. Vi vill göra ett bra jobb, vi vill göra det på bästa sätt och vi tänker arbeta för att det blir så. Och därför kräver vi nu att arbetsgivaren lyssnar på vad vi har att säga.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

 

”Polisen är ett varumärke och vi är alla ambassadörer för det. Men det är viktigt hur man upplever ledarskapet för det man representerar.”

Undersökningen är omfattande och den måste analyseras på djupet. Det är först då vi kan använda resultaten till att skapa en bättre arbetsmiljö och bättre resultat. Men de nationella resultaten för den totala nöjdheten är inte så bra. Och medarbetarnas förtroende för hur Rikspolisstyrelsen leder Polisen är bekymmersamt svagt. Särskilt mot bakgrund av att vi nu går in i den nya myndigheten. I det arbetet har RPS fått en oändlig mängd uppdrag från genomförandekommittén att driva. För att det ska lyckas är förtroendet hos medarbetarna för den som ska göra allt det arbetet avgörande.

Polisen är ett varumärke och vi är alla ambassadörer för det. Men det är viktigt hur man upplever ledarskapet för det man representerar. Fungerar inte det blir värdet av att bära varumärket hos ambassadörerna lägre. Här finns det en hemläxa för högsta ledningen att göra.  Annars kommer den här omorganisationen att ta väldigt mycket längre tid än planerat.

I mitten av april hade förbundsstyrelsen bjudit in till ordföranderåd på Frösundavik i Solna för att diskutera de tre stora frågor vi står inför. Polisens organisation, vår egen interna organisation och hur utmaningarna ser ut för framtidens polis.

Thomas Rolén, ansvarig för genomförandet av omorganisationen, gick på ett tydligt sätt igenom de olika faser vi nu står inför. Mitt intryck efter den presentationen är att det finns ett seriöst intresse hos honom och hans medarbetare att ta till vara medarbetarnas och Polisförbundets synpunkter. Budskapet var att den här förändringen ska ske tillsammans. Men det finns fattade beslut och direktiv att förhålla sig till, som inte kommer att förändras utan starka skäl.

Jag kan rekommendera att gå in på hemsidan www.polissamordningen.se. Där finns all information om genomförandeprocessen.

Det är dock viktigt att förstå att alla frågor inte går att finna lösningar på just nu. Det här är en mycket stor förändring av Polisen och den berör alla med många komplexa frågor. Här får vi försöka ha tålamod. Våga lita till vår egen kraft och möjlighet att påverka och få gehör för det vi anser är viktigt. Men med kravet på inflytande kommer också ansvar. Ansvar att ta initiativ, se till att få information, skapa sig en egen uppfattning och ett ansvar att försöka förstå. Gör vi det tillsammans kommer Polisförbundet att bli en mycket stark part i dialogen med arbetsgivaren.

Och ett medskick … framtiden somnar aldrig.

Det vet vi poliser som finns på plats i samhället alla dagar och tider på dygnet. Och vi vet att man aldrig kan luta sig tillbaka och vara nöjd med hur saker ser ut i dag. Vi vill ständigt utvecklas, bli bättre, vara nyfikna, hitta nya lösningar. Det är en mycket bra utgångspunkt för förändring.