Kräver arbetsmiljöutbildning åt chefer

Publicerad 2013-06-19

Aktuellt Cheferna måste utbildas i arbetsmiljökunskap. Det kräver Jan Johansson, huvudskyddsombud för Polismyndigheten i Norrbotten. Nu anmäler han arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket.

– Man har tillsatt chefer som saknar all kunskap inom arbetsmiljöområdet. Det är extra allvarligt då det sker när halva personalstyrkan är borta på semester, säger Jan Johansson.

Därför har han som huvudskyddsombud i Norrbotten gjort en så kallad 6, 6:a-anmälan till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6§ Arbetsmiljölagen. Denna typ av anmälan är till för att skyddsombud som anser att det finns brister i arbetsmiljön ska kunna begära åtgärder av arbetsgivare.

– Jag kräver helt enkelt att de aktuella cheferna ska fråntas sitt arbetsmiljöansvar och få en utbildning. Om arbetsgivaren går med på detta kommer jag att återkalla anmälan, säger Jan Johansson.