ANNONS:

 
 
 

Lenas ledare

"Vi ska inte ha
något A- och B-lag"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
Aprilnumret delades ut runt 13 april. Nästa kommer nummer 3 den 15 juni.Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Arkiv

Ny lag mot kränkande foto

Publicerad 2013-07-03

Aktuellt Nu är det förbjudet med så kallad kränkande fotografering. Den omdiskuterade lagen började gälla den första juli, sedan den reviderats efter kritik från bland andra Journalistförbundet. Fotografering som sker som ett led i nyhetsförmedling bör enligt den nya lagen medföra ett undantag från straffansvar.

Den första juli trädde även en ny lag om kameraövervakning i kraft. Genom den nya lagen blir det enklare att inrätta kameraövervakning i exempelvis butiker och tunnelbanan utan tillstånd.

Sexualbrottslagstiftningen skärptes bland annat i och med att bestämmelsen om våldtäkt utvidgas genom att begreppet ”hjälplöst tillstånd” ersätts med ”särskilt utsatt situation”. Syftet med det är att fler fall av sexuella utnyttjanden kan kriminaliseras som våldtäkt.

Skriften ”Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2013” kan laddas ner på regeringen.se