ANNONS:

 
 
 

På Twitter

 

Ordförandeord

Avlasta våra kollegor nu
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Praktiktermin tidigareläggs

Publicerad 2013-07-03

Aktuellt Nu är det klart att polisutbildningens aspiranttermin flyttas. Från att ha utgjort den femte och avslutande terminen på polisprogrammet kommer praktiken att påbörjas redan under termin fyra.

Förändringen kommer att börja gälla för de studenter som börjar på polisutbildningen nästa höst, det vill säga 2014. Syftet är att få en tydligare integration mellan teori och praktik på grundutbildningen. Det skriver Polishögskolan på sin hemsida.

Förslaget till förändring kom under vintern från Rikspolisstyrelsen, och har nu varit ute på remiss. Beslutet att flytta aspiranttiden innebär att studenterna kommer att göra den sex månader långa praktiken från den senare delen av termin fyra och termin fem. Sedan återvänder de till skolbänken en kortare period för att avsluta studierna och avlägga examen.

När förslaget kom fick det kritik från det Nordiska Polisforskningsnätverket, som menade att tiden för avslutande reflektion blir för kort. Rolf Granér, lektor och forskningskoordinator vid polisutbildningen i Växjö, förespråkade istället att studenterna skulle komma tillbaka till studierna en hel termin.