ANNONS:

 
Polistidningen nummer 5, delas ut runt 19 oktober. Nästa nummer når brevlådorna 7 december.Komplett ugivningsplan finns här.
 

På Twitter

 

Lenas ledare

Tillsammans är vi som bäst
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 
 

Arkiv

”Flera beslut har den senaste tiden varit kontraproduktiva”

Publicerad 2013-08-09

Insänt Polisen är aktuell för en ny organisationsförändring, en av alla som gjorts under de senaste årtiondena. Samtliga har bland annat haft målen – liksom den nu pågående utredningen:

– att öka synligheten
– att stärka närvaron av poliser i samhället
– att stärka förtroendet för polisen

Listan kan göras lång på prioriteringar och måste-uppgifter. För att hålla sig till de tre att-satserna har ambitionen i utredningarna varit höga – men mycket av det goda har fallit på grund av ständiga projekt och omorganisationer. Beslut har ofta fått karaktären av ”Kejsarens nya kläder”.

I Dagens Nyheter (DN) har vi i dag kunnat läsa att chefen för Stockholmspolisens ordningsvaktssektion vänt sig direkt till justitieministern och föreslagit att ordningsvakter i mycket större utsträckning ska utföra sådana polisiära arbetsuppgifter där man har direktkontakt med allmänheten eftersom ordningsvakter är mer lämpade än poliser att sköta den allmänna ordningen.

Med ett sådant uttalande från en person i ledningen kullkastas att-satserna och allmänheten får i större utsträckning träffa poliser när det inträffat något särskilt. Kan den ordningen öka polisens synlighet och närvaro i samhället?

Justitieministerns pressekreterare tycker att tankarna är intressanta eftersom de kan renodla polisens arbete.

”Flera politiska beslut och polisledningsbeslut har den senaste tiden varit kontraproduktiva och det är med oro jag ser att man kommer att fatta fler sådana”

Flera politiska beslut och polisledningsbeslut har den senaste tiden varit kontraproduktiva och det är med oro som jag ser att man kommer att fatta fler sådana beslut.

Fortsätt inte skriva vackra ord som:
– att öka synligheten
– att stärka närvaron av poliser i samhället
– att stärka förtroendet för polisen

… om det inte finns förutsättningar för en garanterad hållbarhet.

 Närpolisreformen på 1990-talet omgärdades med samma mål. Tyvärr levde inte politikerna upp till måluppfyllelsen. Det tog inte många budgetår förrän skrivningarna om närpolisreformen tonades ner.

Christer Spjut
Polis, numera pensionär