ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nr 1/2019 kommer runt 8 februari.
Fullständig utgivningsplan finns här.
 
 

Ordförandeord

Dags för en blocköver-
skridande polispolitik
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 

NYA ARTIKLAR

 

Arkiv

”Brottslingar känner att de kan agera ostraffat”

Publicerad 2013-09-11

Aktuellt Nyligen genomförde franska poliser en bötesstrejk. De anser att rättsväsendet håller på att bli för släpphänt och att deras trovärdighet minskar.

Poliser i Frankrike har inte rätt att lägga ner arbetet. Men den 9 september slapp franska invånare böter, exempelvis när de hade parkerat fel.

Istället för att finna en inbetalningsavi under vindrutetorkaren, fick de en uppmaning om att skriva under ett protestupprop.
Bakom aktionen, som väckte stor uppmärksamhet, står polisfacket Alliance.

Franska poliser kan välja att organisera sig i olika fack, med olika ideologiska inriktningar. Alliance är näst störst och sägs allmänt ha sina sympatier till höger.

Bakgrunden till bötesstrejken är framförallt en föreslagen reform av strafflagstiftningen, som Parlamentet ska ta ställning till nu i höst. Den innebär att så kallade minimistraff för återfallsförbrytare tas bort.
Systemet, som infördes under den förra högerregeringen, har mötts av kritik, framförallt för att det ska ha lett till ett onödigt stort antal interneringar.

Enligt den föreslagna reformen ska en rad brott, som idag leder till kortare fängelsestraff, i framtiden resultera i andra former av straff, som samhällstjänst.

Men hos Alliance anser man att förändringen är farlig och att den nuvarande vänsterregeringen har en släpphänt politik.
– Brottslingar känner att de kan agera ostraffat. Det minskar vår trovärdighet och försvårar vårt arbete, säger Alliance generalsekreterare Jean-Claude Delage.

Facket protesterar också mot förväntade försämringar av pensionsvillkoren. Idag kan franska poliser som har arbetat ute på fältet i 15 års tid, sluta vid 55 års ålder, och de andra vid 60.
Oron för försämrade pensionsvillkor delas av flera polisfack, medan inställningen till strafflagstiftningen skiljer sig mellan förbunden.

 

Anna Trenning-Himmelsbach