ANNONS:

 
 
 

Ordförandeord

Lönesatsning och långsiktighet
Lena Nitz, ordförande
 
Polistidningen nr 2/2019 kommer runt 12 april. Nummer 3 når brevlådorna 14 juni.
Fullständig utgivningsplan finns här.
 
 
 
 
 
 

Arkiv

Kamerors inverkan övervakas

Publicerad 2013-09-16

Aktuellt Polisen är överlag nöjd med kameraövervakningen på Medborgarplatsen och Stureplan i Stockholm, enligt en första utvärdering, signerad Brå.

kollas av brå

Stockholmspolisen fick i juni 2012 ett treårigt tillstånd till kameraövervakning vid Stureplan och Medborgarplatsen. De första kamerorna togs i drift i juli 2012. Brå utvärderar försöket i tre delrapporter.

Via övervakningskamerorna har operatörer på LKC* sett berusade personer som behöver omhändertas. De har även upptäckt situationer som kunnat leda till större bråk, om inte polisen ingripit.

Kamerorna har varit igång sedan sommaren 2012, men antalet anmälda personbrott vid Stureplan har inte minskat under den tiden. Vid Medborgarplatsen däremot är minskningen påtaglig.

”Det är dock för tidigt att uttala sig om i vad mån minskningen beror på kameraövervakningen. Det finns faktorer som talar för det, men även sådant som talar emot. Frågan kommer att följas närmare under den fortsatta uppföljningen” står det i Brå-rapporten.

Där står också att såväl tekniken som informationen behöver förbättras.
– Vi tror att kamerorna skulle komma till ännu större nytta om operatörerna i större utsträckning fick möjlighet att specialisera sig på uppgiften. Det behövs också bättre information till de poliser som arbetar ute på de två platserna. Många är till exempel osäkra på vilka områden som täcks av kamerorna, säger Johanna Kindgren, utredare på Brå i ett nyhetsbrev.

 

*Länskommunikationscentralen