ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Tre frågor till Hanna Englén …

Publicerad 2013-09-04

Aktuellt … ledamot i Polisförbundets valberedning, som förbereder nästa års val till förbundsstyrelsen (FS).

Hanna_Englen

Hanna Englén

Hur går det?
– Vi har skrivit till förbundsområdena och frågat vad de tycker har fungerat och vad som inte fungerat – om man tycker att det finns utvecklingsområden och vilka de är i så fall.
-Vi har också skickat ut en förfrågan till ledamöterna i förbundsstyrelsen om hur de ser på sin fackliga framtid – om de står till förfogande för omval.

Vad blir nästa steg?
-I oktober ska vi intervjua alla förbundsstyrelseledamöterna. Utifrån de synpunkter som kommit in från förbundsområdena och intervjuerna skall en sammanställning göras. Valberedningen får sedan, med sin erfarenhet, lösa det fortsatta arbetet.

Vad har du för tankar kring uppdraget?
-Det är viktigt att vi tittar på det här utifrån medlemmarnas bästa. Hur ger vi FS bäst möjligheter att svara upp mot de krav som ställs? Kraven förändras ju, bland annat genom en yngre generation av poliser. FS skall även vara ett fungerande team.
-Vi står också inför en stor förändring i och med omorganisationen. Valberedningen behöver bland annat veta om varje region ska ha en representant i förbundsstyrelsen – idag är det inte så. Svaren räknar vi med kommer från förbundsområdena.

 

Fotnot: Hanna Englén är ordförande för Polisförbundet Jönköping