SIN: Grunden för registreringen brottslighet eller släktskap

Publicerad 2013-11-18

Aktuellt Skånepolisens behandling av personuppgifter är i flera avseenden olaglig. Det meddelar Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som granskat underrättelsesamlingen med tusentals romer.

Enligt nämnden är det allvarligaste felet att ändamålet med uppgiftsbehandlingen varit för oprecist.

”Det finns åtskilliga personer i uppgiftssamlingen som är av romsk härkomst och många personer borde inte ha registrerats. Detta kan ge intryck av att enbart etniciteten har varit orsaken till registreringen. Nämndens slutsats är dock att grunden för registreringen är brottsmisstankar mot personer eller släktskap med sådana personer. Polismyndigheten kan därför inte anses behandla uppgifter om personer enbart på grund av vad som är känt om deras etnicitet.”

 

Läs hela Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens utlåtande här. [1]

 

[1] Läs hela Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens utlåtande här.: http://www.blaljus.nu/sites/default/files/filarkiv/Uttalande-Skanepolisens-personuppgiftsbehandling.pdf