Polistidningen nr 6 delas ut runt 7 december. Nästa nummer kommer 9 februari 2018. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Arkiv

Stödpengar till Rättsmedicinalverket

Publicerad 2013-11-01

Aktuellt För att råda bot på ett budgetunderskott på 50 miljoner kronor planerade Rättsmedicinalverket i våras att bland annat dra in sina jourrättsläkare.

Planen avstyrdes efter kritik, och i höst får myndigheten också mer pengar av regeringen. Anslaget ökar med 30 miljoner kronor för innevarande år, och därefter med 20 miljoner kronor för 2015 och ytterligare 25 miljoner kronor år 2016. Allt enligt regeringens budgetproposition.