Förundersökning mot Skånepoliser nedlagd

Publicerad 2013-12-20

Aktuellt Skånepolisens underrättelsesamling över tusentals romer leder inte till något åtal, meddelar Åklagarmyndigheten i dag.

-Jag har på morgonen lagt ned förundersökningen, säger överåklagare Mats Åhlund, enligt ett pressmeddelande.

Misstankarna i ärendet har riktats mot två poliser. Utredningen har visat att det inte finns anledning att anta att de eller några andra anställda vid Skånepolisen gjort sig skyldiga till brott som faller under allmänt åtal.

”… inte minst bristande kontroll av kriminalunderrättelseverksamheten vid polismyndigheten kan ha bidragit till de systemfel vid polismyndigheten som konstaterats under förundersökningen.  En enskild befattningshavare vid Polismyndigheten i Skåne kan inte straffrättsligt hållas ansvarig för detta” skriver Åklagarmyndigheten.

Läs hela pressmeddelandet här. [1]

[1] Läs hela pressmeddelandet här.: http://www.aklagare.se/Media/Nyheter/Forundersokningen-om-personuppgiftssamlingar-vid-Polismyndigheten-i-Skane-ar-nedlagd/