ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Dags att anpassa förbundet

Publicerad 2014-02-04

Ordförandeord Det nya året har börjat med full fart och även vintern som kom till slut. Full fart kommer det att fortsätta vara under hela året och många utmaningar ska övervinnas för Polisförbundet och våra medlemmar.

Vi närmar oss det skede i omorganisationen där många medlemmars arbete påverkas av de beslut som fattas. Ett av de mest angelägna uppdragen för mig och förbundsstyrelsen nu är att skapa trygghet och stabilitet för våra medlemmar inför de förändringar som kommer.

Lena-Nitz-kontor-web”Polisförbundet avslutade 31 ärenden i olika arbetsrättsliga processer  förra året vilket resulterat i cirka tre miljoner kronor i skadestånd och ersättning.”

De blivande regionerna ska nu ställa om sin organisation för att passa den karta som ritats. Det innebär att polisstationer, enheter, specialistfunktioner och mycket annat kanske inte kommer se ut eller verka på samma sätt som i dag. Nya nivåer för befogenheter och behörighet kommer att skapas och en del medlemmar kommer att få nya funktioner och arbetsuppgifter.

Polisförbundets uppgift är att se till att det inte finns några frågetecken kring anställningsvillkor eller arbetssituation när övergången till den nya myndigheten sker.  Det ställer stora krav på vår organisation och förtroendevalda. Samtidigt ger det möjligheter att påverka så att medlemmarna får en så bra arbetsmiljö och förutsättningar som möjligt att utföra sitt uppdrag och möta framtiden.

En nationell lönestruktur är också under uppbyggnad. Det är ett arbete som sker i flera steg och vid flera förhandlingstillfällen. Vid varje enskilt tillfälle måste vi med stor omsorg ta ställning till hur det samlade ekonomiska avtalsvärdet ska tas omhand. Ett av de första stegen är att satsa på en väsentligt höjd lägsta lön. En lång och välförtjänt uppgradering och höjd status av vårt yrke förutom att det har en löneutjämnande effekt. Och det är bara början.

Och för att klara allt det här måste även vår egen fackliga organisation förändras.  Polisförbundet kommer därför att organisera om sig för att, så starka som möjligt, möta arbetsgivaren på alla nivåer. Arbetet med att anpassa stadgar, administration och fackligt arbete pågår i många olika former och arbetsgrupper både ute i förbundsområdena och på kansliet. Och i höst kommer vårt högsta beslutande organ, Representantskapet, samlas för att besluta vilka frågor och vilken polispolitik förbundet ska driva. Där ska vi också välja vilken styrelse som ska föra Polisförbundet vidare.  Så vi har ett mycket spännande år framför oss.

De traditionella fackliga frågorna ska vi fortsätta arbeta med parallellt med vår egen och polisens omorganisation. Jag kan slutligen konstatera att Polisförbundet avslutade 31 ärenden i olika arbetsrättsliga processer  förra året vilket resulterat i cirka tre miljoner kronor i skadestånd och ersättning tillbaka till medlemmarna.

Det är en tuff utmaning att räcka till för allt det arbete som ska göras men vi är många, envisa, fulla av engagemang som gör vårt arbete riktigt bra för att tillsammans utveckla en professionell polis.

Lena Nitz
Ordförande
Polisförbundet