ANNONS:

 
 
 
Polistidningen nr 1/2019 kommer runt 8 februari.
Fullständig utgivningsplan finns här.
 
 

Ordförandeord

Dags för en blocköver-
skridande polispolitik
Lena Nitz, ordförande
 
 
 
 
 

Arkiv

Polisuttalande med grundlagsstöd

Publicerad 2014-02-27

Aktuellt Meddelarfriheten vägde tyngre än ett eventuellt tjänstefel, enligt ett färskt JK-beslut.

En polischef som gjort olämpliga uttalanden i en radiointervju kommer inte att utredas för tjänstefel. Justitiekanslern (JK) beslutar att förundersökning inte ska inledas eftersom polisen utnyttjat sin grundlagsskyddade meddelarfrihet.

I sitt beslut konstaterar JK att en polis som uttalar sig i tjänsten generellt inte kan hänvisa till Yttrandefrihetsgrundlagen. Samtidigt betonar JK att det inte finns någon skarp gräns och att det är viktigt att skilja mellan uttalanden som helt klart görs i tjänsten och ”uttalanden som visserligen har samband med tjänsten men snarast har karaktär av personliga meningsyttringar”.