ANNONS:

ANNONS:

 
 

På Twitter

 

Ordförandeord

Polisyrket måste
tas på allvar

Lena Nitz, ordförande

 
 


Polistidningen nummer 3 delades ut runt 14 juni. Därefter delas nästa nummer ut 6 september.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundets medlemsservice. medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Fullständig utgivningsplan finns här.

 
 

 
 

Arkiv

Polisuttalande med grundlagsstöd

Publicerad 2014-02-27

Aktuellt Meddelarfriheten vägde tyngre än ett eventuellt tjänstefel, enligt ett färskt JK-beslut.

En polischef som gjort olämpliga uttalanden i en radiointervju kommer inte att utredas för tjänstefel. Justitiekanslern (JK) beslutar att förundersökning inte ska inledas eftersom polisen utnyttjat sin grundlagsskyddade meddelarfrihet.

I sitt beslut konstaterar JK att en polis som uttalar sig i tjänsten generellt inte kan hänvisa till Yttrandefrihetsgrundlagen. Samtidigt betonar JK att det inte finns någon skarp gräns och att det är viktigt att skilja mellan uttalanden som helt klart görs i tjänsten och ”uttalanden som visserligen har samband med tjänsten men snarast har karaktär av personliga meningsyttringar”.