ANNONS:

ANNONS:

 
 

På Twitter

 

Ordförandeord

Polisyrket måste
tas på allvar

Lena Nitz, ordförande

 
 


Polistidningen nummer 3 delades ut runt 14 juni. Därefter delas nästa nummer ut 6 september.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundets medlemsservice. medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Fullständig utgivningsplan finns här.

 
 

 
 

Arkiv

Säkerhetspolisens första
egna löneavtal i hamn

Publicerad 2014-02-18

Aktuellt Efter bitvis svåra förhandlingar har Säkerhetspolisen och Polisförbundet nu tecknat ett lokalt kollektivavtal.

Det är första gången någonsin som Säkerhetspolisen har fått delegation av Rikspolisstyrelsen att teckna ett lokalt kollektivavtal.

Överenskommelsen garanterar ett kollektivt utfall på minst 6,96 procent för hela den treåriga avtalsperioden, fördelat på två revisionstillfällen. För det första revisionstillfället, 1 oktober 2013, har man kommit överens om ett kollektivt utfall på minst 3,80 procent.

– Vi är glada att vi fått ett avtal i hamn relativt snabbt och ser möjligheter till en bra fortsättning. Vi har haft bra uppbackning och support från förbundet centralt, säger Pelle Dahlqvist, som är ordförande för Polisförbundets medlemmar inom Säkerhetspolisen.

Björn Kellerth Foto: Johan Svanestrand

Foto: Johan Svanestrand.

Polisförbundets förhandlingschef Björn Kellerth uppger för Polisförbundets webb att förhandlingarna bitvis varit ganska komplicerade.
-Jag upplever det som om arbetsgivaren har varit lyhörd för våra förslag och verkligen har haft viljan att försöka tillmötesgå dessa så långt det nu varit möjligt och att vi i slutänden hittat bra lösningar som gynnar båda parter på både kort och lång sikt.

Utöver överenskommelsen om lönerna har Säkerhetspolisen och Polisförbundet bestämt att de tillsammans ska jobba vidare med två frågor:

  • Ett eventuellt återinförande av rätt till sjukvårdskostnader med mera.
  • Pensionsersättningsinsättningar till Kåpan Extra för de som väljer att fortsätta att arbeta efter 65 års ålder.